web analytics

Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van www.dogplus.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Dogplus tracht volledige, actuele en juiste informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Dogplus impliciet noch expliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Dogplus garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. De website www.dogplus.nl is eigendom van Dogplus en wordt beheerd door Dogplus. Dogplus behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Alle content, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn copyright Dogplus. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dogplus is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op/ van deze website her te gebruiken. Dogplus kan niet de juistheid en actualiteit van informatie die op andere websites gevonden worden en gelinked zijn naar deze website garanderen. De website www.dogplus.nl is uitsluitend bedoeld voor verstrekking van informatie. De website van Dogplus met informatie heeft geen officiële status. Dogplus accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website met informatie. De content die op deze website wordt verstrekt kan niet worden gebruikt als basis voor claims.